Algemeen

Verklaring Omtrent Gedrag gratis voor vrijwilligers in de sport
Op www.nocnsf.nl/vog vindt u alle informatie over de invoering van de gratis VOG in de sport, waaronder handleidingen voor het aanvraag- en declaratieproces van een VOG, tips voor verenigingen bij het invoeren van de VOG in hun vereniging, voorlichtingsfolders voor vrijwilligers en informatie over de achtergrond en spelregels van het project.