Over SBK

“Wie, wat, waarvoor?”

Het SBK, oftewel sectie bestuur kunstrolschaatsen is een onderdeel van de Nederlandse Rollersportsbond (NRB). De NRB is verantwoordelijk voor een tweetal disciplines waarbij zij naast het kunstrolschaatsen ook rolhockey vertegenwoordigen.

Het SBK is verantwoordelijk voor iedereen die van kunstrolschaatsen zijn of haar sport heeft gemaakt. Voor de kinderen die kennismaken met onze mooie sport, tot mogelijke talenten voor de toekomst. Daarnaast zijn wij er ook voor de breedtesporter en recreant.

Het SBK is in het jaar 2017 van start gegaan met een nieuw strategisch beleidsplan “de sporter centraal” waarin een drietal hoofddoelen naar voren komen.

  1. Participatie door boeien, binden en behouden
  2. Nederland structureel in de wereld subtop van 2022
  3. Versterken van dienstverlening ten behoeve van de sporter

We hebben samen met onze verenigingen de ambitie uitgesproken dat we onze sport op de kaart willen zetten in Nederland, ons niveau omhoog willen brengen en een betere dienstverlening willen leveren voor onze leden en toekomstige leden.

Er is nog een lange weg te gaan maar we zijn aan de reis begonnen. Samen met een 11-tal verenigingen timmeren we aan de weg om kunstrolschaatsen te professionaliseren en zorgen wij voor een fijn en veilig sportklimaat.