Kerntaken

 

Kerntaken van het SBK

Het SBK faciliteert het beoefenen van alle disciplines binnen de door nationale- en internationale bond geldende regels en statuten.

De kerntaken van het SBK bestaan uit de volgende onderdelen.

Breedtesport
– Bekendheid van de sport vergroten
– Aantal sportbeoefenaars verhogen
– Verantwoordelijk voor de uitvoer van het strategisch beleidsplan
– Wedstrijden voor alle klassen en alle disciplines (mede) organiseren, waaronder het Nederlands kampioenschap en de NRB Cup
– Organiseren van een recreantendag
– Organiseren van een skate kamp voor alle klassen
– Organiseren van stages
– Vrijwilligers bij verschillende evenementen inventariseren en inzetten
– Verenigingen in de loop van het jaar continu inlichten over alle mogelijke activiteiten alsmede wijzigingen in reglementen e.d.
– Samenstellen en up to date houden van een technish reglement
– Twee maal per jaar het beleggen van een verenigingsvergadering
– Participeren in een jaarlijks terugkerend landelijk evenement en verenigingen hierin voorzien van informatie e.d.
– Maandelijks vergaderen om alle lopende zaken te bespreken en te evalueren, alle taken te verdelen, vinger aan de pols te houden.
– Eén maal per jaar een technische bijeenkomst voor trainers organiseren.
– Jaarlijkse bondstest organiseren
– Deelnemen aan vergaderingen van de Europese en Wereldbond
– Opleiding verzorgen voor kader (jury, trainers, rekenmeesters)
– Activiteiten van en voor juryleden/rekenmeesters organiseren/faciliteren

Topsport
– Bondstrainingen organiseren
– in het kader van het topsport beleid samen met gerenommeerde buitenlandse trainers werken met als doel het nationale niveau van leerlingen en trainers te verbeteren en deze       voor buitenlandse wedstrijden voor te bereiden
– samenstellen van bondselecties
– leerlingen selecteren voor- en begeleiden tijdens Internationale wedstrijden, waaronder EK en WK
– gesprekken voeren met trainers, geselecteerde leerlingen en hun ouders over verwachtingen, doelen, trainingstrajecten en meer